OBD-2 (EOBD)

ODBII ISO adapter

Τί είναι το OBD-2?

Τα αρχικά OBD σημαίνουν On Board Diagnostic, και το 2 είναι η έκδοση που χρησιμοποιείται από το 1996 και έπειτα στην Αμερική.  Σκοπός δημιουργίας ενός τέτοιου συστήματος, ήταν η παρακολούθηση λειτουργίας των οχημάτων λόγω της αύξησης των οχημάτων στο Los Angeles & San Francisco και λόγω της αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  Στην Καλιφόρνια άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1988 και στις υπόλοιπες περιοχές των ΗΠΑ από το 1994. Το 1996 άρχισε να χρησιμοποιείται το OBD-2 στις ΗΠΑ.  Στην Ευρώπη άρχισε να χρησιμοποιείται από τέλη 2000 (σε μερικά μοντέλα από ’96) και πήρε την ονομασία EOBD (European OnBoard Diagnostic) ή αλλιώς OBD-2.
Άρα βασικά ο σκοπός δημιουργίας του OBD ήταν η παρακολούθηση της ποιότητας καυσαερίων και σωστής λειτουργίας του αυτοκινήτου για περιβαντολογικους λόγους.

Το θέμα είναι ότι το OBD-2 έχει εξελιχθεί αρκετά και μπορεί να μας δώσει αρκετές πληροφορίες και επίσης με το κατάλληλο λογισμικό μπορούμε να πάρουμε ακόμα περισσότερες.

Συνδεσμολογία

Για τα Ευρωπαϊκά μοντέλα, όπως και της Alfa Romeo, η φύσα έχει την μορφή όπως στην παρακάτω φωτογραφία (1). Τα ευρωπαϊκά μοντέλα χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ISO (9141, 14230), ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούν και το ISO αλλά και τα VPW & PWM. από το 2003 και έπειτα έχει δοθεί το ελεύθερο στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν ένα νέο πρωτόκολλο, το CAN (ISO15765/SAE J2480) το οποίο όπως λέγεται είναι αρκετά πιο γρήγορη η επικοινωνία δεδομένων με τα προηγούμενα πρωτόκολλα.
Η φύσα έχει την ίδια μορφή σε όλα τα πρωτόκολλα, απλά αλλάζει η συνδεσμολογία με τα ΡΙΝs.

Ενδεικτικά μπορείς να παρακολουθήσεις:Τα PIN έχουν την εξής κατανομή για κάθε πρωτόκολλο:
PWM Η φύσα πρέπει να έχει τα pins 2, 4, 5, 10, 16
VPW Η φύσα πρέπει να έχει τα pins 2, 4, 5, 16, αλλά όχι το 10
ISO Η φύσα πρέπει να έχει τα 4, 5, 7, 16. Το pin 15 μπορεί να υπάρχει.

Η φύσα αυτή βρίσκεται εάν όχι σε όλα τα μοντέλα της Alfa Romeo, αλλά στα περισσότερα, κάτω  ή δίπλα στο τιμόνι, πίσω από το καπάκι όπως φαίνεται στη φωτογραφία (1.2)

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι ένας φορητός υπολογιστής και μια πλακέτα(2), η οποία συνδέει τον υπολογιστή με την φύσα OBD του αυτοκινήτου. Για να γίνει αυτή η σύνδεση χρειάζεται ένα OBD καλώδιο και ένα σειριακό* καλώδιο όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία.

Για όσους δεν έχουν φορητό υπολογιστή, υπάρχει λύση σε αυτό. Έχει κατασκευαστεί ένα τσιπάκι(3), το οποίο συνδέεται απ’ευθείας πάνω στην φύσα OBD και αποθηκεύει τις πληροφορίες που παίρνει στην εσωτερική μνήμη.  Έπειτα μπορεί κανείς να πάρει αυτό το τσιπάκι και να περάσει τις πληροφορίες με σειριακό* καλώδιο στον υπολογιστή γραφείου του.

Αυτό που κάνει βασικά αυτή η πλακέτα ή το τσιπάκι, είναι να αναγνωρίζει τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της OBD και να τις “μεταφράζει” σε μορφή που μπορεί να καταλάβει το λογισμικό(μέσω του υπολογιστή).

Επίσης υπάρχουν και κατάλληλοι μετατροπείς, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση με Pocket PC.

* Όταν γίνεται αναφορά σε σειριακό, εννοούμε το RS-232. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, διότι υπάρχουν υπολογιστές(φορητοί) οι οποίοι δεν έχουν COM Port RS-232 και αυτό λύνεται με έναν μετατροπέα από RS-232 σε USB. Όμως για να γίνει σωστά και αυτό, το καλώδιο που κάνει αυτήν την μετατροπή πρέπει να συνοδεύεται και με ένα CD το οποίο να δημιουργεί μέσω της USB θύρας μια εικονική σειριακή θύρα.

Λογισμικό:

Υπάρχουν αρκετά λογισμικά τα οποία λαμβάνουν πληροφορίες από το OBD.  Οι βασικές δυνατότητες του λογισμικού, υποστηρίζουν όλες τις πληροφορίες που μπορούν να λάβουν από το OBD διαγνωστικό, αλλά περιορίζονται ανάλογα με τις πληροφορίες που μπορεί να δώσει το κάθε OBD του κάθε αυτοκινήτου (πχ. μετρήσεις 2ου ή 3ου αισθητήρα λ, αλλά εάν το αυτοκίνητο δεν έχει αυτούς τους αισθητήρες, δεν μπορεί το λογισμικό να δώσει αυτές τις πληροφορίες. Όμως για άλλο αυτοκίνητο που έχει αυτούς τους αισθητήρες, θα τις δείξει το λογισμικό).

Το λογισμικό μπορεί να μας δείξει τις εξής πληροφορίες, οι οποίες βασικά είναι αυτές που μπορεί να “διαβάσει” το OBD:

o Στροφές ανά λεπτό – RPM
o Calculated Load Value (%)
o Θερμοκρασία Νερού
o Fuel System Status
o Ταχύτητα
o Short Term Fuel Trim
o Long Term Fuel Trim
o Intake Manifold Pressure
o Timing Advance (σε μοίρες)
o Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα
o Ποσότητα εισερχόμενου αέρα
o Absolute Throttle Position (%)
o Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
o Fuel System status
o Πίεση βενζίνης

Εκτός από αυτές τις πληροφορίες που μπορεί μόνο να διαβάσει, αλλά δεν μπορεί το λογισμικό να επέμβει, υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες είναι τα error codes, στις οποίες μπορεί να επέμβει μόνο με το να τις σβήσει από την μνήμη του εγκεφάλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ όμως, το γεγονός ότι μπορεί να τις σβήσει, δεν σημαίνει ότι τα λύνει κι’ολας. Όταν παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το αποθηκεύσει, θα πρέπει να το κοιτάξουμε με τον μηχανικό μας.

Τα error codes της ALFA ROMEO είναι τα εξής:

Code —- Circuit or Condition

1211 —>Battery Voltage Improper
1212 —>Idle Throttle Switch or Circuit
1213 —>Full Throttle Switch or Circuit
1214 —>Engine Temperature Sensor
1221 —>AFM or Circuit
1222 —>Idle Adjustment Actuator or Circuit
1223 —>HO2S Regulator Inner Adjuster Reaches Minimum or Maximum Value of Correction
1224 —>HO2S
1225 —>Air Temperature Sensor
1243 —>Fuel Pump Relay or Circuit

Όμως, οι δυνατότητες του λογισμικού δεν περιορίζονται εκεί. Το λογισμικό με αυτές τις παραμέτρους, μπορεί να μας βοηθήσει να βγάλουμε και άλλες πληροφορίες όπως γραφικές παραστάσεις, ίππους & ροπή (κατά προσέγγιση), εικονικό καντράν και άλλα.

Επίσης, με την αξιοποίηση των πληροφοριών που κρατήθηκαν σε ένα log, μπορεί κανείς να τις περάσει σε ένα στατιστικό πρόγραμμα και να βγάλει κάποιες γραφικές παραστάσεις για να μπορέσει να δει καλύτερα τα αποτελέσματα και να βγάλει κάποια συμπεράσματα παραπάνω ή να κάνει διάφορες συγκρίσεις όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.

Eπιμέλεια κειμένου – Παρουσίαση: Steven

Links: