Πολλαπλές Εισαγωγής

Διαβάστε αυτό το άρθρο από το περιοδικό Power Techniques που διαπραγματεύεται τη σχεδίαση της πολλαπλής εισαγωγής ενός αυτοκινήτου και το δύσκολο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην αναπνοή του κινητήρα μας.