Μπουζοσκόπηση

Η κατάσταση των μπουζί απεικονίζει με μεγάλη ακρίβεια το τι συμβαίνει μέσα στο θάλαμο καύσης, ειδικά όσον αφορά τη σύσταση του καύσιμου μείγματος. Μπορούμε να διαγνώσουμε πολλά προβλήματα στον κινητήρα μας απλά εξετάζοντας την κατάσταση των μπουζί. Παρακάτω θα δείτε πολλές διαφορετικές καταστάσεις και τους κυριότερους λόγους δημιουργίας τους.

Κανονική Κατάσταση

Οι επικαθίσεις από την καύση είναι λίγες και δεν προκαλούν πτώση της απόδοσης του κινητήρα. Το χρώμα της πορσελάνης είναι μπεζ/γκρι και η ελάχιστη διάβρωση των ηλεκτροδίων δείχνει ότι το μπουζί έχει τη σωστή ψυχρότητα και ο κινητήρας είναι υγιής.

Μηχανική βλάβη

Συνήθως προκαλείται από κάποιο ξένο σώμα που μπήκε στο θάλαμο καύσης. Αν βρείτε μπουζί σε τέτοια κατάσταση ελέγξτε όλους τους κυλίνδρους για να αποφύγετε επανεμφάνιση της ζημιάς αφού ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να μετακινηθεί από κύλινδρο σε κύλινδρο λόγω της επικάλυψης των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής. Η ζημιά μπορεί επίσης να προκληθεί από τοποθέτηση μπουζί με υπερβολικά μεγάλο μήκος όπου το ηλεκτρόδιο μπορεί να έρθει σε επαφή με το πιστόνι.

Επικαθίσεις λαδιού

Υπερβολική ποσότητα λαδιού εισέρχεται στο θάλαμο καύσης. Αυτό συνήθως οφείλεται σε υπερβολικά φθαρμένα ελατήρια πιστονιών ή/και τοιχώματα κυλίνδρων. Επίσης μπορεί να εισέρχεται λάδι στο θάλαμο καύσης από μεγάλο διάκενο στους οδηγούς των βαλβίδων. Αν η βαλβίδα εξαερισμού του στροφαλοθάλαμου είναι βουλωμένη ή χαλασμένη μπορεί να αυξηθεί η πίεση του λαδιού στο στροφαλοθάλαμο με αποτέλεσμα να υπάρχει εισροή λαδιού σε αέρια μορφή στο θάλαμο καύσης από τα ελατήρια των πιστονιών ή τους οδηγούς των βαλβίδων.

Υπερθέρμανση

Αυτή η κατάσταση προκαλεί αυξημένη διάβρωση στα ηλεκτρόδια και άσπρισμα της πορσελάνης. Συνήθως η υπερθέρμανση οφείλεται σε υπερβολική προπορεία της ανάφλεξης, κακή λειτουργία του συστήματος ψύξης, υπερβολικά φτωχό μείγμα, κακής ποιότητας βενζίνη ή διαρροή στην πολλαπλή εισαγωγής. Όταν συμβαίνουν αυτά ακόμα και ένα ψυχρό μπουζί μπορεί να υπερθερμανθεί.

Επικαθίσεις μολύβδου

Εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείται βενζίνη με μόλυβδο. Οι επικαθίσεις του πάνω στην πορσελάνη έχουν κιτρινωπό χρώμα και υφή βερνικιού. Οφείλονται σε προσωρινή απότομη αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια μιας επιτάχυνσης από χαμηλή ταχύτητα και φορτίο με αποτέλεσμα ο μόλυβδος που επικολλάται στην επιφάνεια της πορσελάνης να μην έχει χρόνο να αποκολληθεί αλλά να λιώσει και να σχηματίσει ένα αγώγιμο στρώμα πάνω στην πορσελάνη με αποτέλεσμα το βραχυκύκλωμα και η εμφάνιση αφλογιστιών. Μπορεί να απομακρυνθεί αν επιταχύνετε μερικές φορές απαλά.

Προανάφλεξη

Πολλές αιτίες που έχουν σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα σχετίζονται με την προανάφλεξη. Μπορεί να προκληθεί από πυρακτωμένες επικαθίσεις στο θάλαμο καύσης, πυρακτωμένες περιοχές στα μέταλλα του θαλάμου καύσης λόγω κακής διάχυσης της θερμότητας της καύσης, δημιουργία επαγωγικών ρευμάτων ανάμεσα στα μπουζοκαλώδια ή υπερβολικά θερμά μπουζί για τον κινητήρα και τις συνθήκες λειτουργίας του.

Γεφύρωση διάκενου – βραχυκύκλωμα

Συμβαίνει σπάνια σε κινητήρες αυτοκινήτων αλλά αυτή η κατάσταση προκαλείται από παρόμοιες συνθήκες που προκαλούν και πιτσιλωτές επικαθίσεις. Επικαθίσεις στο θάλαμο καύσης που αποκολλήθηκαν μπορεί να σφηνωθούν ανάμεσα στην ακίδα και το ηλεκτρόδιο προκαλώντας βραχυκύκλωμα και αφλογιστία του μπουζί. Χνουδωτά υλικά που συσσωρεύονται στο ηλεκρόδιο μπορεί να λιώσουν γεφυρώνοντας το διάκενο όταν ζητηθεί ξαφνικά από τον κινητήρα να επιταχύνει με πλήρες φορτίο.

Πιτσιλωτές επικαθίσεις

Εμφανίζονται σαν κουκίδες πάνω στην ακίδα και την κορυφή της πορσελάνης συνήθως λόγω καθυστερημένης συντήρησης ή ρύθμισης του κινητήρα. Υποπρόϊόντα της καύσης μπορεί να αποκολληθούν ξαφνικά όταν επανέρθει η κανονική θερμοκρασία του θαλάμου καύσης. Κατά την επιτάχυνση με πλήρες φορτίο αυτά τα υλικά αποκολλούνται από την κορώνα του πιστονιού ή τις κεφαλές των βαλβίδων και προσκολλούνται στην καυτή επιφάνεια της πορσελάνης.

Έκρηξη

Αυτή η ανώμαλη ανάφλεξη ραγίζει το ρύγχος της μονωτικής πορσελάνης του μπουζί. Η έκρηξη που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση δημιουργεί ακραίες πιέσεις στα εσωτερικά μέρη του κινητήρα. Οι κύριες αιτίες είναι η υπερβολική προπορεία της ανάφλεξης, το φτωχό μείγμα και η χρήση βενζίνης κακής ποιότητας.

Επικαθίσεις Στάχτης

Πρόκειται για συσσώρευση επικαθίσεων καύσης που προέρχονται κυρίως από την καύση του λαδιού και των πρόσθετων του καύσιμου ή του λαδιού κατά την κανονική καύση. Κανονικά δεν είναι αγωγός του ηλεκτρισμού αλλά όσο περνάει ο καιρός η συσσώρευση μπορεί να καλύψει εντελώς την ακίδα δημιουργώντας αφλογιστία στο μπουζί.

Επικαθίσεις Άνθρακα

Πρόκειται για μαλακές μαύρες αιθαλώδεις επικαθίσεις. Συνήθως οφείλονται σε υπερβολικά πλούσιο μείγμα το οποίο μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες όπως δυσλειτουργούντες αισθητήρες “λ” ή ροής αέρα (MAF), βουλωμένο φίλτρο αέρα ή άλλο πρόβλημα στην εισαγωγή. Μπορεί όμως και να οφείλονται σε αδύναμη τάση ανάφλεξης ή πολύ χαμηλή συμπίεση του αντίστοιχου κυλίνδρου. Μπορεί να βραχυκυκλώσουν τελικά το μπουζί ή να εξασθενήσουν το σπινθήρα του.

Φθορά

Αυτό το μπουζί έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του και πρέπει να αντικατασταθεί. Η τάση που απαιτείται για την ανάφλεξή του έχει περίπου διπλασιαστεί  και θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο περνούν τα χιλιόμετρα. Ακόμα υψηλότερη τάση απαιτείται όταν ο κινητήρας επιταχύνει με πλήρες φορτίο. Φθαρμένα μπουζί προκαλούν χαμηλή απόδοση και αυξημένη κατανάλωση.